Комфорт & Белпром е строително сдружение, успешно развиващо се в изграждането на жилищни и административни сгради.

Дейността ни обхваща всички етапи на инвестиционния процес – от проучването и проектирането, през различните фази на строителството, до въвеждането на строежа в експлоатация.

Акцент в работата ни е постигането на високи стандарти в качеството на нашия продукт във всички негови измерения – функционалност, естетика, материали, изпълнение и при това, на разумни цени за крайния потребител.

Проектирането на нашите сгради се извършва от реномирани и утвърдили се проектантски екипи. Ние строим по изпитания класически метод на монолитно строителство, като същевременно с това прилагаме всички съвременни материали и технологии, доказали се в европейската строителна практика.